رئیس دانشکده

ابوالقاسم یعقوبی
تحصیلات:  دکتری تخصصی روان شناسی
مرتبه علمی:  دانشیار
ایمیل:  yaghobi41@yahoo.com
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/yaghoobi/
تلفن:  081-38291279
تلفن داخلي:  254
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند