معاونت آموزشي

دکتر حسین محقّقی
تحصیلات:  دکتری تخصّصی روانشناسی
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  hm293na@gmail.com
آدرس:  همدان، خیابان مهدیه، رو به روی پارک مردم، دانشگاه بوعلي سينا، دانشكده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعي
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند