نام:  حجّت‌الله مینائی

سمت:  مدیر ا مور عمومی

تلفن:  081-38292619

تلفن داخلي:  234

آدرس:   همدان ـ دانشگاه بوعلي سينا ـ دانشكده‌ي اقتصاد و علوم اجتماعي

توضیحات:   
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند