نام:  محمّدحسن‌ فطرس

سمت:   معاون پژوهشی و دبیر کمیته

تحصیلات:  دکتری تخصّصی اقتصاد

مرتبه علمی:  استاد

ایمیل:  mhfotros@hotmail.com

تلفن داخلي:  250

آدرس:  همدان، خیابان مهدیه، رو به روی پارک مردم، دانشگاه بوعلي سينا، دانشكده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعي

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند