نام:  دکتر ابوالقاسم یعقوبی

سمت:  ریاست دانشکده و رئیس کمیته منتخب

تحصیلات:  دکتری تخصصی روانشناسی

مرتبه علمی:  دانشیار

ایمیل:  yaghobi41@yahoo.com

تلفن:  081-38291279

تلفن داخلي:  254

آدرس:   همدان، خیابان مهدیه، رو به روی پارک مردم، دانشگاه بوعلي سينا، دانشكده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعي

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند