آخرین مهلت دفاع از پایان‌نامه در نیمسال 922

آخرین مهلت دفاع از پایان‌نامه در نیمسال 922


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطّلاع آن‌ دسته از دانشجویان کارشناسی ارشدی که قصد دارند در نیمسال 922 از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خود دفاع کنند می‌رساند که آخرین مهلت دفاع ...

بر اساس اعلام تحصیلات تکمیلی دانشگاه، آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشدی که قصد دارند در ترم جاری (922) از پایان‌نامه‌ی خود دفاع کنند، آخرین مهلت دفاع تا پایان روز پانزدهم مهرماه 1393 می‌باشد. بدیهی است دانشجویانی که تا تاریخ مذکور قادر به دفاع از پایان‌نامه نباشند، بایستی از طریق تحصیلات تکمیلی دانشکده نسبت به تمدید سنوات در نیمسال 931 اقدام نمایند.