ارتقاء مرتبه علمی عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی

ارتقاء مرتبه علمی عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقای دکتر سلیمان پاک سرشت از اساتید محترم گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند.

آقای دکتر سلیمان پاک سرشت از اساتید محترم گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند.
ریاست،اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشکده این موفقیت را به ایشان صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزونشان را از خداوند منان خواستارند.