اطلاعیه اداره آموزش دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی به دانشجویان در خصوص نحوه برگزاری جلسه امتحانات پایان ترم

اطلاعیه اداره آموزش دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی به دانشجویان در خصوص نحوه برگزاری جلسه امتحانات پایان ترم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه اداره آموزش دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی به دانشجویان در خصوص نحوه برگزاری جلسه امتحانات: 1- لطفاً از همراه آوردن وسایل اضافی و اشیاء گرانبها به جلسه امتحان خودداری فرمائید. در صورت بروز هرگونه مشکلی مسئولیت آن به عهده خود دانشجو می‌باشد. 2- لطفاً با توجه به فضای محدود دانشکده 10 دقیقه قبل از شروع امتحان در دانشکده حضور به هم رسانید

اطلاعیه اداره آموزش دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی به دانشجویان در خصوص نحوه برگزاری جلسه امتحانات پایان ترم:

1- لطفاً از همراه آوردن وسایل اضافی و اشیاء گرانبها به جلسه امتحان خودداری فرمائید. در صورت بروز هرگونه مشکلی مسئولیت آن به عهده خود دانشجو می‌باشد.

2- لطفاً با توجه به فضای محدود دانشکده 10 دقیقه قبل از شروع امتحان در دانشکده حضور به هم رسانید