اطلاعیه ارائه پوستر دانشجویی در هفته پژوهش

اطلاعیه ارائه پوستر دانشجویی در هفته پژوهش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت تهیه پوستر برای نصب در هفته پژوهش نکات ذیل را دقیقا رعایت فرمایید:

 

دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته پژوهش سال 1395


 جهت تهیه پوستر برای نصب در هفته پژوهش نکات ذیل را دقیقاً رعایت فرمائید:
 1- مقاله بایستی مربوط به کار پژوهشی دانشجو باشد و قبلاً نیز برای نشریات یا کنفرانس دیگری تهیه یا ارائه نشده باشد.
 2- استاد یا اساتید(در صورتی که برگرفته از پایان نامه باشد؛استاد راهنما) محترم در روی یک نسخه از پوستر با ابعاد A4 گواهی کنند که قبلاٌ جهت کنفرانس یا نشریه دیگری ارسال نشده و پوستر مورد تأیید است(نام و نام خانوادگی استاد و امضاء) و سپس دانشجو این نسخه را به دفتر معاونت پژوهشی دانشکده تحویل دهد(مسئول آقای حسنیان).
 3- علاوه بر نام دانشجو و مقطع و رشته، نام اساتید(در صورتی که برگرفته از پایان نامه باشد؛استاد راهنما و مشاور) و مرتبه علمی و نام گروه علمی (مانند: گروه اقتصاد... دانشگاه بوعلی‌سینا) درج شده باشد (همراه با آرم دانشگاه بوعلی‌سینا و آرم هفته ملّی پژوهش و فنآوری).
 4- چنانچه سال گذشته از این امتیاز استفاده کرده باشید، دیگر در این مورد به شما امتیازی تعلق نمی گیرد. به عبارت دیگر فقط به یک پوستر و حداکثر 0/25امتیاز برای هر دانشجو اختصاص می‌یابد( دانشجویان مشمول این بند در صورت تمایل می­توانند نتیجه کار پژوهشی دوّمی را به­صورت پوستر در هفته پژوهش بدون لحاظ امتیاز و حتّی بند6 با رعایت سایر مراحل کار خود ارائه دهند).
 5- پوستر به ابعاد 70×100 سانتیمتر باشد. ضمناً پوستر روی کاغذ معمولی چاپ شود. از تهیه بنر، مقوایی (بویژه مقوای از جنس اشتین باخ و انواع مشابه ) و... و صرف هزینه اضافی خودداری شود.
 6- پس از پایان هفته پژوهش و اعلام این دفتر از طریق سایت دانشکده، فاکتور هزینه تهیه پوستر (حداکثر تا سقف تعیین شده از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه) را به انضمام تصویر کارت دانشجویی خود به کارپردازی دانشکده ارائه تا پس از تهیه نامه و لیست مربوط به تمامی دانشجویان، جهت اقدامات بعدی به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.
7- تاریخ هفته پژوهش 14 تا 18 آذرماه است. فرمت پوستر در سایت دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی موجود می‌باشد.