اطلاعیه نصب پوستر هفته پژوهش

اطلاعیه نصب پوستر هفته پژوهش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت تهیه پوستر برای نصب در هفته پژوهش نکات ذیل را دقیقاً رعایت فرمائید.

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده
 جهت تهیه پوستر برای نصب در هفته پژوهش نکات ذیل را دقیقاً رعایت فرمائید:
 1- مقاله بایستی مربوط به کار پژوهشی دانشجو باشد و قبلاً نیز برای نشریات یا کنفرانس دیگری تهیه یا ارائه نشده باشد.
 2- استاد راهنمای (یا اساتید راهنمای) محترم در روی یک نسخه از پوستر با ابعاد A4 تأئید نمایند." (نام و نام خانوادگی استاد و امضاء) و سپس به دفتر معاونت پژوهشی دانشکده تحویل نمایند.(مسئول آقای حسنیان).
 3- علاوه بر نام دانشجو و مقطع و رشته، نام اساتید راهنما و مشاور و مرتبه علمی و نام گروه علمی (گروه اقتصاد... دانشگاه بوعلی‌سینا) درج شده باشد (همراه با آرم دانشگاه بوعلی‌سینا).
 4- چنانچه سال گذشته از این امتیاز استفاده کرده باشید، امسال مجاز به استفاده از آن نیستید. به عبارت دیگر فقط به یک پوستر و حداکثر 25/0 امتیاز برای هر دانشجو اختصاص می‌یابد.
 5- پوستر به ابعاد cm100×70 باشد. ضمناً پوستر روی کاغذ معمولی چاپ شود. از تهیه بنر و... و صرف هزینه اضافی خودداری شود.
 6- پس از اتمام هفته پژوهش، فاکتور هزینه تهیه پوستر (حداکثر تا سقف تعیین شده) جهت تائید معاون پژوهشی دانشکده به دفترپژوهشی دانشکده تحویل شود تا پس از تهیه نامه مربوط به تمامی پوسترها به‌صورت یکجا و ارسال آن به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه با مراجعه شخصی دانشجو هزینه پرداخت شود.
7- تاریخ هفته پژوهش 15 تا 20 آذرماه است. فرمت پوستر در سایت دانشکده اقتصاد موجود می‌باشد.