آغاز برگزاری آزمون های میان ترم در دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

آغاز برگزاری آزمون های میان ترم در دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با توجه به بخشنامه جدید شورای آموزشی که برگزاری آزمون میان ترم در دانشکده ها الزامی است،آزمکون میان ترم در این دانشکده طبق روال سالهای گذشته برگزار می گردد.. از همکاران محترم دانشکده درخواست می شود با جدیت در این زمینه اقدام نمایید.

با توجه به بخشنامه جدید شورای آموزشی که برگزاری آزمون میان ترم در دانشکده ها الزامی است،آزمکون میان ترم در این دانشکده طبق روال سالهای گذشته برگزار می گردد..

از همکاران محترم دانشکده درخواست می شود با جدیت در این زمینه اقدام نمایید.