آغاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

طبق فرایند سنوات گذشته ثبت نام دانشجویان کارشناسی جدیدالورود در دانشکده علوم اتصادی و اجتماعی آغاز شد

طبق فرایند سنوات گذشته ثبت نام دانشجویان کارشناسی جدیدالورود در سایت دانشکده آغاز شد