آغاز ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری

آغاز ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

فرایند ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی از آغازین ساعات روز شنبه 20/6/95 آغاز و تا موذخ 21/6/95 ادامه خواهد داشت.

فرایند ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی از آغازین ساعات روز شنبه 20/6/95 آغاز و تا موذخ 21/6/95 ادامه خواهد داشت.