انتصاب دکتر حاتم حسینی به عنوان دبیر علمی همایش ملی تحولات جمعیت ایران

انتصاب دکتر حاتم حسینی به عنوان دبیر علمی همایش ملی تحولات جمعیت ایران


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر حاتم حسینی طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه به عنوان دبیر علمی همایش ملی تحولات جمعیت ایران؛ فرصت ها و تهدیدها منصوب گردیدند

جناب آقای دکتر حاتم حسینی طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه به عنوان دبیر علمی همایش ملی تحولات جمعیت ایران؛ فرصت ها و تهدیدها منصوب گردیدند

در بخشی از ابلاغ ایشان آمده است انتظار می رود با برنامه ریزی دقیق و همکاری صمیمانه با اعضاء هیأت علمی دانشگاه و دیگر همکاران دانشگاهی اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

خاطرنشان می گردد که این همایش با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه در مهرماه سال 94 به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا برگزار خواهد شد.