انتصاب معاون جدید اداری و مالی دانشکده

انتصاب معاون جدید اداری و مالی دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتریدالله هنری به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده منصوب گردیدند.

سرپرست محترم دانشگاه طی حکمی و به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر یدالله هنری را به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده منصوب نمودند.
مدیریت و کارکنان دانشکده ضمن عرض تبریک به جناب آقای دکتر هنری و آرزوی موفقیت برای ایشان در مسئولیت جدید، از تلاش ها و اقدامات ارزنده جناب آقای دکتر سعید عیسی زاده در طول تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر نموده و برای ایشان آرزوی توفیقات روزافزون دارد.