انتصاب معاون جدید آموزشی دانشکده

انتصاب معاون جدید آموزشی دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر حسین محققی به عنوان معاون آموزشی دانشکده منصوب گردیدند.

سرپرست محترم دانشگاه طی حکمی و به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر حسین محققی را به عنوان معاون آموزشی دانشکده منصوب نمودند.
مدیریت و کارکنان دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی ضمن عرض تبریک به جناب آقای دکتر محققی  و آرزوی موفقیت برای ایشان در مسئولیت جدید، از تلاش ها و اقدامات ارزنده جناب آقای دکتر محمدکاظم نظیری در طول تصدی معاونت آموزشی قدردانی می گردد.