اولین دکتری روان شناسی تربیتی از دانشگاه بوعلی سینا فارغ التحصیل شد

اولین دکتری روان شناسی تربیتی از دانشگاه بوعلی سینا فارغ التحصیل شد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان نامه بهروز قلایی دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیّتی با عنوان «ارائه‌ی مدل علی روابط بین عوامل خانوادگی ،محیطی و فردی با تعلّل‌ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی استان مرکزی»با راهنمایی دکتر ابوالقاسم یعقوبی و مشاوره دکتر رسول کرد نوقابی و دکتر خسرو رشید،روز سه شنبه 26 خرداد 1394 در محل سالن سمینار دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار شد.

جلسه‌ی دفاع از پایان نامه بهروز قلایی دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیّتی با عنوان «ارائه‌ی مدل علی روابط بین عوامل خانوادگی ،محیطی و فردی با تعلّل‌ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی استان مرکزی»با راهنمایی دکتر ابوالقاسم یعقوبی و مشاوره دکتر رسول کرد نوقابی و دکتر خسرو رشید،روز سه شنبه 26 خرداد 1394 در محل سالن سمینار دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار شد.