اکران رایگان مستند"ما اقتصاد دانیم لطفا حرفی از واقعیت نزنید"

اکران رایگان مستند"ما اقتصاد دانیم لطفا حرفی از واقعیت نزنید"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اکران رایگان مستند "ما اقتصاد دانیم لطفا حرفی از واقعیت نزنید" در دانشگاه بوعلی سینا همراه با پرسش و پاسخ از اساتید گروه اقتصاد زمان:یکشنبه-۳دی-ساعت۱۲ مکان:سالن سمینار-دانشکده اقتصاد

اکران رایگان مستند "ما اقتصاد دانیم لطفا حرفی از واقعیت نزنید" در دانشگاه بوعلی سینا
همراه با پرسش و پاسخ از اساتید گروه اقتصاد 

زمان:یکشنبه-۳دی-ساعت۱۲
مکان:سالن سمینار-دانشکده اقتصاد