ایجاد رشته جمعیت شناسی در مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موافقت قطعی با ایجاد رشته جمعیت شناسی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی را به همکران و دانشجویان گروه علوم اجتماعی تبریک می گوییم

موافقت قطعی با ایجاد رشته جمعیت شناسی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی را به همکران و دانشجویان گروه علوم اجتماعی تبریک می گوییم