بازدید رئیس دانشگاه از دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

بازدید رئیس دانشگاه از دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

گزارش تصویری از بازدید ریاست محترم دانشگاه از دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

گزارش تصویری از بازدید ریاست محترم دانشگاه از دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی