باز دید هیات رئیسه دانشگاه از دانشکده علوم اقتصادی واجتماعی

باز دید هیات رئیسه دانشگاه از دانشکده علوم اقتصادی واجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ریاست محترم دانشگاه به اتفاق چند تن از اعضای هیات رئیسه دانشگاه در روز دوشنبه مورخه 98/07/22 از دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی بازدید نمودند . در این دیدار طی نشستی با اعضای شورای دانشکده مسائل مختلف اداری و اموزشی مورد بحث وبرسی قرار گرفت.