برنامه ارائه پوستر به مناسبت هفته پژوهش

برنامه ارائه پوستر به مناسبت هفته پژوهش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برنامه‌ی هفته پژوهش از تاریخ 1397/09/24 تا 1397/09/29 در دانشکده برگزار خواهد شد. دانشجویان کارشناسی ارشد که مایل به ارائه پوستر هستند می‌توانند پوستر خود را در قالب فرمت اعلام شده دانشگاه ، جهت نصب در فضای دانشکده به کارشناس پژوهشی تحویل دهند.

ویژه برنامه ارائه پوستر به مناسبت هفته پژوهش از تاریخ 1397/09/24 تا 1397/09/29 در دانشکده برگزار خواهد شد. دانشجویان کارشناسی ارشد که مایل به ارائه پوستر هستند می‌توانند پوستر خود را در قالب فرمت اعلام شده دانشگاه ، جهت نصب در فضای دانشکده به کارشناس پژوهشی تحویل دهند.