برگزاری آزمون جامع دکتری

برگزاری آزمون جامع دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آزمون جامع دوره‌های دکتری در هر سال تحصیلی دو بار در نیمه‌ی دوّم ماه‌های آبان و اردیبهشت برگزار می‌شود. دانشجویانی می‌توانند در ازمون جامع دکتری شرکت کنند که واجد شرایط شرکت در آزمون جامع باشند...

آزمون جامع دوره‌های دکتری در هر سال تحصیلی دو بار در نیمه‌ی دوّم ماه‌های آبان و اردیبهشت به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود. دانشجویانی می‌توانند در آزمون جامع شرکت کنند که واجد شرایط شرکت در آزمون مذکور باشند. آزمون جامع به صورت کتبی و شفاهی در دو روز متوالی برگزار می‌شود. در آزمون جامع سال تحصیلی 94-1393، دانشجویان واجد شرایط در رشته‌های روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیّتی، جامعه‌شناسی ـ بررسی مسائل اجتماعی ایران، اقتصاد و حسابداری شرکت کردند. آزمون رشته‌های روانشناسی در روزهای 17 و 18 آبان، رشته‌ی جامعه‌شناسی در روزهای 20 و 21 آبان، و حسابداری و اقتصاد به طور مشترک در روزهای 25 و 26 آبان برگزار شد. بر اساس اعلام دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی، در آزمون جامع آبان ماه 1393، فائزه جهان و مریم حسینی اصل نظرلو دانشجوی دکتری رشته‌ی روانشناسی تربیّتی و علی اصغر چگینی و سروه محمّدزاده از رشته‌ی روانشناسی عمومی موفّق به گذراندن آزمون جامع شدند.