برگزاری جلسه‌ی آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) با قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان رشته‌های روانشناسی و علوم سیاسی و علوم اجتماعی

برگزاری جلسه‌ی آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) با قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان رشته‌های روانشناسی و علوم سیاسی و علوم اجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) با قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان رشته‌های روانشناسی و علوم سیاسی و علوم اجتماعی در روز دوشنبه،1397/08/21 ساعت 13-11:30 در سالن سمینار دانشکده برگزار می‌گردد.

جلسه‌ی آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) با قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان رشته‌های روانشناسی و علوم سیاسی و علوم اجتماعی در روز دوشنبه،1397/08/21 ساعت 13-11:30 در سالن سمینار دانشکده برگزار می‌گردد.