برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری در رشته‌ی حسابداری

برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری در رشته‌ی حسابداری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری آقای نادر نیکبخت در رشته حسابداری با عنوان : «ارزیابی توان بازار سرمایه در تشخیص مدیریت سود واقعی و حسابداری» با راهنمایی دکتر باقر شمس زاده در سه شنبه نوزدهم تیر ماه 1397 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری آقای نادر نیکبخت در رشته حسابداری با عنوان : «ارزیابی توان بازار سرمایه در تشخیص مدیریت سود واقعی و حسابداری» با راهنمایی دکتر باقر شمس زاده در سه شنبه نوزدهم تیر ماه 1397 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی