برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری در رشته‌ی مدیریت حسابداری

برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری در رشته‌ی مدیریت حسابداری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری آقای مهدی خزایی در رشته حسابداری با عنوان : «ارائه الگوی عوامل موثر بر قابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » با راهنمایی دکتر حسن زلقی در سه شنبه نوزدهم تیر ماه 1397 از ساعت10تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری آقای مهدی خزایی در رشته حسابداری با عنوان : «ارائه الگوی عوامل موثر بر قابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » با راهنمایی دکتر حسن زلقی در سه شنبه نوزدهم تیر ماه 1397 از ساعت10تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی