برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری در رشته‌ جامعه‌شناسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری در رشته‌ جامعه‌شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری خانم سارا دارابی در رشته‌ی جامعه‌شناسی روز دوشنبه مورخه‌ی 1397/07/09 ساعت10 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار می‌گردد.

جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری خانم سارا دارابی در رشته‌ی جامعه‌شناسی با عنوان : «مطالعه‌ تطبیقی تأثیر برنامه‌ها و سیاست‌های‌اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب بر تحولات وضعیت اجتماعی زنان» با راهنمایی دکتر اسداله نقدی و مشاوره‌ی دکتر فرشاد مؤمنی روز دوشنبه مورخه‌ی 1397/07/09 ساعت10 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار می‌گردد.