برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری در رشته‌ جامعه‌شناسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری در رشته‌ جامعه‌شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری آقای زین‌العابدین افشار در رشته‌ی جامعه‌شناسی روز چهارشنبه مورخه‌ی 1397/07/11 ساعت15 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار می‌گردد.

جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری آقای زین‌العابدین افشار در رشته‌ی جامعه‌شناسی با عنوان : «بررسی جامعه‌شناختی علل شکست سیاست‌ها و برنامه‌های ضد فساد در ایران» با راهنمایی دکتر سلیمان پاک‌سرشت و مشاوره‌ی دکتر محمد فاضلی روز چهارشنبه مورخه‌ی 1397/07/11 ساعت15 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار می‌گردد.