برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله ی دکتری تخصصی(phd) در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله ی دکتری تخصصی(phd) در رشته‌ی روانشناسی تربیتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطّلاع می‌رساند جلسه‌ی دفاع از رساله‌ی دکتری تخصصی(phd) آقای بهروز قلایی در رشته‌ی روان‌شناسی تربیّتی با عنوان «ارائه‌ی مدل علی روابط بین عوامل خانوادگی ،محیطی و فردی با تعلّل‌ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی استان مرکزی»با راهنمایی دکتر ابوالقاسم یعقوبی، روز سه شنبه مورّخ 1394/03/26 از ساعت 10 تا 12 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد. کلیه‌ی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده، به‌ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری روان‌شناسی تربیّتی، می‌توانند در این جلسه شرکت کنند.

به اطّلاع می‌رساند جلسه‌ی دفاع از رساله‌ی دکتری تخصصی(phd) آقای بهروز قلایی در رشته‌ی روان‌شناسی تربیّتی با عنوان «ارائه‌ی مدل علی روابط بین عوامل خانوادگی ،محیطی و فردی با تعلّل‌ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی استان مرکزی»با راهنمایی دکتر ابوالقاسم یعقوبی، روز سه شنبه مورّخ 1394/03/26 از ساعت 10 تا 12 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد. کلیه‌ی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده، به‌ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری روان‌شناسی تربیّتی، می‌توانند در این جلسه شرکت کنند.