برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله ی دکتری در رشته‌ی اقتصاد

برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله ی دکتری در رشته‌ی اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله دکتری با عنوان «بررسی رفتار پویا و پیش بینی پذیری بازار سهام:تحلیل تجربی بورس اوراق بهادار تهران » توسط آقای محمد رحیمی

جلسه‌ی دفاع ازرساله ی دکتری آقای محمد رحیمی در رشته علوم اقتصادی با عنوان « بررسی رفتار پویا و پیش بینی پذیری بازار سهام:تحلیل تجربی بورس اوراق بهادار تهران » با راهنمایی دکتر ابوالفضل شاه آبادی و مشاوره دکتر حامد قدوسی در روزچهارشنبه دهم دی ماه 1393 ساعت 9تا11 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزارخواهد شد.