برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «اثر فناوری تولید بر اشتغال زایی بخش مسکن ایران» توسط خانم سمانه کرمی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم سمانه کرمی در رشته‌ اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان«اثر فناوری تولید بر اشتغال زایی بخش مسکن ایران»با راهنمایی دکتر علی اکبر قلی زاده در روز یکشنبه یازدهم آبان ماه 1393 از ساعت 8:30 تا 10:30در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.