برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «تخصیص بهینه ی بودجه به استان های ایران باهدف رشد اقتصادی طی سال های 1390-1378 » توسط آقای سید سجاد میرنصیری فروشانی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد  آقای سید سجاد میرنصیری فروشانی در رشته‌ اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان «تخصیص بهینه ی بودجه به استان های ایران باهدف رشد اقتصادی طی سال های 1390-1378» با راهنمایی دکتر نادر مهرگان در روزدوشنبه سوم آذرماه 1393 از ساعت 15 تا 17در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.