برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی تاثیر تحرک درآمدی روی فقر ونابرابری در ایران دوره زمانی 1363-1392 » توسط خانم فاطمه شهبازی


جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فاطمه شهبازی در رشته‌ اقتصاد گرایش علوم اقتصادی با عنوان «بررسی تاثیر تحرک درآمدی روی فقر و نابرابری در ایران طی دوره زمانی 1363-1392 » با راهنمایی دکتر محمدحسن فطرس در روزدوشنبه دهم آذرماه 1393 از ساعت 8 تا 10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.