برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی اثر تغییرات ساختار اقتصادی روی رشته اقتصاد و نابرابری درآمدی در دوره 1360-1390 » توسط خانم مرضیه رسولی


جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم مرضیه رسولی در رشته‌ اقتصاد گرایش توسه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان « بررسی اثر تغییرات ساختار اقتصادی روی رشته اقتصاد و نابرابری درآمدی در دوره 1360-1390» با راهنمایی دکتر محمدحسن فطرس در روزدوشنبه دهم آذرماه 1393 از ساعت 17تا 19در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.