برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی مقایسه ای عوامل تعیین کننده وجوه ارسالی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه» توسط خانم مریم ترکاشوند..

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم مریم ترکاشوند در رشتهاقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان « بررسی مقایسه ای عوامل تعیین کننده وجوه ارسالی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه » با راهنمایی دکترمحمد کاظم نظیری در روزدوشنبه یکم دی ماه 1393 از ساعت14 تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.