برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی اثر دارایی مسکن بر مخارج مصرفی بخش خصوصی در ایران» توسط خانم افسانه قاسمی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم افسانه قاسمی در رشته اقتصاد گرایش علوم اقتصادی با عنوان «بررسی اثر دارایی مسکن بر مخارج مصرفی بخش خصوصی در ایران» با راهنمایی دکترعلی اکبر قلی زاده در روزدوشنبه پانزدهم دی ماه 1393 از ساعت10 تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی