برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی اثر اصلاح یارانه انرژی بر ترکیب نهاده ها در صنایع بزرگ ایران» توسط خانم سارا قربانی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم سارا قربانی در رشته اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  با عنوان «بررسی اثر اصلاح یارانه انرژی بر ترکیب نهاده ها در صنایع بزرگ ایران» با راهنمایی دکترحمید کردبچه در روزیکشنبه بیست و ششم اسفند ماه 1393 از ساعت8:30 تا 10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی