برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی تاثیر عدم تطبیق مهارت بر نرخ بیکاری در ایران» توسط آقای هادی نائینی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای هادی نائینی در رشته اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  با عنوان «بررسی تاثیر عدم تطبیق مهارت بر نرخ بیکاری در ایران» با راهنمایی دکترمحمدکاظم نظیری در روزدوشنبه بیست و هفتم بهمن ماه 1393 از ساعت14 تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی