برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی رابطه بین سطح سرمایه اجتماعی در استان های مختلف و حجم سرمایه گذاری در بازار سهام ایران» توسط آقای محمد علی یوسفی بهزادفرخی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای محمد علی یوسفی بهزادفرخی در رشته اقتصاد گرایش علوم اقتصادی  با عنوان «بررسی رابطه بین سطح سرمایه اجتماعی در استان های مختلف و حجم سرمایه گذاری در بازار سهام ایران» با راهنمایی دکترداوود جعفری سرشت در روزسه شنبه بیست و هشتم بهمن ماه 1393 از ساعت11:30 تا 13:30در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی