برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «اندازه گیری حداقل معاش جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان با استفاده از سیستم مخارج خطی طی برنامه های سوم و چهارم توسعه» توسط آقای انور دادشکر

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای انور دادشکر در رشته اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  با عنوان «اندازه گیری حداقل معاش جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان با استفاده از سیستم مخارج خطی طی برنامه های سوم و چهارم توسعه» با راهنمایی دکترمحسن ابراهیمی در روزسه شنبه بیست و هشتم بهمن ماه 1393 از ساعت16 تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی