برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی توسعه اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی توسعه اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای علی بابایی در رشته نوسعه اقتصادی با عنوان : «بررسی واکنش نرخ بیکاری به ساختار مالیات در ایران» با راهنمایی دکترحمید سپهردوست درچهار شنبه بیستم تیر ماه 1397 از ساعت11:30 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای علی بابایی در رشته نوسعه اقتصادی با عنوان : «بررسی واکنش نرخ بیکاری به ساختار مالیات در ایران» با راهنمایی دکترحمید سپهردوست درچهار شنبه بیستم تیر ماه 1397 از ساعت11:30 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی