برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه‌شناسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه‌شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای کامبیز کریمی در رشته‌ی جامعه‌شناسی با عنوان «بررسی نقش ساختار خانواده در بروز پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت در منطقه‌ی چهار تهران» روز شنبه پنجم مهرماه 1393 از ساعت 10 تا 12 برگزار خواهد شد...

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای کامبیز کریمی در رشته‌ی جامعه‌شناسی با عنوان «بررسی نقش ساختار خانواده در بروز پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت در منطقه‌ی چهار تهران» با راهنمایی دکتر سلیمان پاک‌سرشت در روز شنبه پنجم مهرماه 1393 از ساعت 10 تا 12 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.