برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه‌شناسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه‌شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم مرجان تنهامعافی در رشته‌ی جامعه‌شناسی با عنوان «بررسی پدیدارشناسانه ی بیماری سرطان از دیدگاه مبتلایان زن به آن مطالعه موردی:بیمارستان بهشتی همدان» روزسه شنبه چهارم آذر1393 از ساعت 8 تا 10 برگزار خواهد شد...

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم مرجان تنهامعافی در رشته‌ی جامعه‌شناسی با عنوان «بررسی پدیدارشناسانه ی بیماری سرطان از دیدگاه مبتلایان زن به آن مطالعه موردی:بیمارستان بهشتی همدان» با راهنمایی دکترعلی محمدقدسی در روز سه شنبه چهارم آذر 1393 از ساعت 8 تا 1210 در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.