برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی جامعه شناختی تقلب در بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا » توسط خانم مریم امیری یاراحمدی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم مریم امیری یاراحمدی در رشته‌ی جامعه شناسی با عنوان «بررسی جامعه شناختی تقلب در بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا »با راهنمایی دکترحاتم حسینی و دکتر سید مرتضی هزاوه ای در روز چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393 از ساعت 10 تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.