برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی عوامل موثر بر تفاوت های جنسیتی در فرهنگ سیاسی جوانان شهر بروجرد »توسط خانم فاطمه توکلی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فاطمه توکلی در رشته‌ی جامعه شناسی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر تفاوت های جنسیتی در فرهنگ سیاسی جوانان شهر بروجرد»با راهنمایی دکترسلیمان پاک سرشت در روز چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393 از ساعت 12 تا 14در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.