برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهری رضایی در رشته جامعه شناسی با عنوان:"مطالعه مقایسه ای تعلق اجتماعی به مکان در محلات(برخوردار،مرکز،حاشیه) شهر همدان"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم مهری رضایی در رشته جامعه شناسی  با عنوان : «مطالعه مقایسه ای تعلق اجتماعی به مکان در محلات(برخوردار،مرکز،حاشیه)شهر همدان» با راهنمایی دکتر اسداله نقدی در شنبه هفدهم  بهمن  ماه 1394 از ساعت10 تا12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی