برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طیبه محسنی خواه در رشته جامعه شناسی با عنوان:"تحلیل جامعه شناختی مکانیسم های تاثیر تماشای ماهواره بر مدگرایی زنان"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم طیبه محسنی خواه در رشته جامعه شناسی  با عنوان : «تحلیل جامعه شناختی مکانیسم های تاثیر تماشای ماهواره بر مدگرایی زنان» با راهنمایی دکتر سلیمان پاک سرشت در چهارشنبه بیست و یکم  بهمن  ماه 1394 از ساعت14 تا16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی