برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی رابطه ریسک کیفیت افشا و ریسک کیفیت اقلام تعهدی با صرف ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» توسط خانم عاطفه آذر

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم عاطفه آذر در رشته حسابداری  با عنوان «بررسی رابطه ریسک کیفیت افشا و ریسک کیفیت اقلام تعهدی با صرف ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» با راهنمایی دکترعباس افلاطونی در سه شنبه دوازدهم خرداد ماه 1394 از ساعت9 تا 11در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی