برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای محمد برزآبادی فرهانی در رشته حسابداری با عنوان «تدوین مدل عوامل تاثیر گذار بر دوره تصدی حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» با راهنمایی دکترحسن زلقی در روز یکشنبه دوازدهم مهر ماه 1394 از ساعت12تا 14در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای محمد برزآبادی فرهانی در رشته حسابداری با عنوان «تدوین مدل عوامل تاثیر گذار بر دوره تصدی حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» با راهنمایی دکترحسن زلقی در روز یکشنبه دوازدهم مهر ماه 1394 از ساعت12تا 14در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی