برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابداری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم ایمانه یگانه شالی در رشته حسابداری با عنوان «بررسی رابطه بین بهنگامی و قابلیت اتکائ گزارشگری مالی با کارایی سرمایه گذاری برون سازمانی در بورس اوراق بهادار تهران» با راهنمایی دکترعباس افلاطونی در روز دوشنبه سیزدهم مهر ماه 1394 از ساعت12تا14در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم ایمانه یگانه شالی در رشته حسابداری با عنوان «بررسی رابطه بین بهنگامی و قابلیت اتکائ گزارشگری مالی با کارایی سرمایه گذاری برون سازمانی در بورس اوراق بهادار تهران» با راهنمایی دکترعباس افلاطونی در روز دوشنبه سیزدهم  مهر ماه 1394 از ساعت12تا14در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی